Łącznik tworzywowy do geowłókniny (agrowłókniny)

Łącznik tworzywowy do geowłókniny Łącznik tworzywowy dł. 15 cm do geowłókniny ( agrowłókniny )